_

مختصری از باستان گیوه

مجموعه باستان گیوه فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش گیوه از سال 1394 بصورت گسترده و رسمی در شهر نودشه و عنوان شهر ثبت ملی گیوه را هم در ضمیمه دارد در غرب استان کرمانشاه آغاز کرده به دلیل همزبانی و همجواری با کردستان عراق توانسته بسیاری از تولیدات خود را به عراق صادر کند مجموعه باستان گیوه با دارا بودن نیروی کارا و هنرمند و مجرب در حوزه گیوه بافی توانایی تولید چندین مدل گیوه با بهترین کیفیت و قیمت مناسب را میسر کرده ست شعبه دوم این مجموعه در شهر قزوین در بازار سنتی سعدالسلطنه راسته نگار مجموعه باستان گالری از سال 1396 دایر شده و همچنان ب فعالیت خود ادامه میدهد

۹۳٪

طراحی داخلی

98٪

کیفیت

۹۴٪

طراحی بیرونی

گیوه-مارکت-گیوه
گیوه-مارکت-گیوه
ما اجتماعی هستیم