نرخ روز گیوه اسفنجی گلدوزی

نرخ روز گیوه اسفنجی گلدوزی با توجه به نوسانات قیمتی ، امروزه متفاوت است و عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار است‌. از آنجایی که این گیوه علاوه بر هزینه ای که برای ساخ ... اطلاعات بیشتر